Malmö KammarKör´s

40:e år med

Advents- och julsånger

 

         Lördagen den 6 december

 

         Mathildenborgs vårdhem, kl. 11.00

         St. Andreas’ kyrka, kl. 15.00

         Hässleholms kyrka, kl. 19.00

 

       Söndagen, den 7 december

 

         Helgeandskyrkan i Lund, kl. 15.00

         Sofia Albertina kyrka  i Landskrona, kl. 18.00

 

       Måndagen, den 8 december

 

         Dalby kyrka, kl. 19.00

 

         Medverkande: Malmö Kammarkör

         Organisterna Anders Johnsson (St. Andreas’ kyrka), Birgitta Roslund

         (Hässleholms kyrka), Larsåke  Sjöstedt (Helgeandskyrkan i Lund och

         Dalby kyrka) och Dag Videke (Sofia Albertina kyrka i Landskrona).

         Dirigent: Dan-Olof Stenlund

 

 

Malmö Konserthus, tisdagen den 9 december kl. 19.00

 

       Kammarkonsert med verk av Johannes Brahms och Olof Lindgren.

         Olof Lindgren har genom åren tagit ett friskt initiativ när han komponerat

         solo-konserter för en rad instrument – violin, viola, cello, , oboe/oboe d’amore

         och eng. horn, piano, trombon, fagott och horn – där han i stället för orkester

         använt sig av blandad kör som medspelare/ackompanjatör De två sistnämnda

         konserterna framförs vid denna konsert med Annika Amundsen och Henrik Halén

         som solister på fagott resp horn.

 

         Brahms:        Pianokvintett f-moll

                                 Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen Op 74:2

                                 för blandad kör a cappella

 

         Lindgren:      Capriccio e Epilogo för valthorn och blandad kör

                                 Samspråk för fagott och blandad kör

 

         Medverkande: Marika Fältskog och Jörgen Svensson, violin, Lukasz Lisowski,

         viola, Samuli Örnströmer, cello, Niklas Sivelöv, piano, Malmö Kammarkör,

         Henrik Halén, horn och Annika Amundsen, fagott.

         Dirigent: Dan-Olof Stenlund

 

 

        

        

        

        

På krokiga vägar från Bellman till Taube

Dan-Olof Stenlund prisad

Medaljen för Tonkonstens Främjande är Akademiens främsta utmärkelse. Sedan 1945 har medaljen delats ut vid Akademiens högtidssammankomster till högt förtjänta personer för betydande insatser i svenskt musikliv.

Laudi