Malmö Kammarkör

       Framträdanden under hösten 2014

 

St. Andreas’ kyrka i Malmö lördagen den 11 oktober kl. 15.00

 

        Programmet upptar verk för blandad kör a cappella, för blandad kör och orgel

         och verk för orgel solo av Anton Bruckner.

         Den genomgående sakrala repertoaren får ses som utmärkta exempel på dels

         Bruckners skapande och dels den romerskt katolska kyrkans musik från denna

         tid. Den varmt troende Bruckner, som såg Gud och Guds skapelse i allting, an-

         vände sig oftast av traditionella romerskt katolska texter på latin, texter som

         till följd av flitig internationell användning hade fått stor utbredning och där-

         med var väl kända i synnerhet inom den romerska kyrkan. Bruckner var en

         synnerligen framstående professor i kontrapunkt och utnyttjade detta sitt

         kunnande när han komponerade mässor och motetter som blivit högt älskade

         och ofta framförda kompositioner i hela världen.

 

         Kyrie  ur Messe e-moll för åtta-stämmig blandad kör.

         Pange lingua (frygisk) för fyr-stämmig blandad kör

         Vexilla regis

         Christus factus est

         Pange lingua (D-dur)

 

         Fuge i d-moll för orgel solo

 

         Ave Maria för fyr-stämmig blandad kör och orgel

         Tota pulchra es, Maria  för fyrstämmig blandad kör och orgel

         Ave Maria  för sju-stämmig blandad kör a cappella

 

         Präludium C-dur  för orgel

         Locus iste  för fyr-stämmig blandad kör a cappella

         Os justi  för åtta-stämmig blandad kör a cappella

         Tantum ergo  för fyr-stämmig blandad kör och orgel

 

         Medverkande: Malmö Kammarkör och organisten Anders Johnsson.

         Dirigent: Dan-Olof Stenlund

                     

 

Limhamns kyrka, söndagen den 19 oktober kl. 15.00

        

        Programmet upptar verk av Felix Mendelssohn-Bartholdy, Anton Bruckner

         och August Söderman.

         Felix Mendelssohn-Bartholdy levde ett kort men intensivt liv och lyckades

         under detta korta liv skapa en lång rad verk för en lång rad instrument-kon-

         stellationer av mycket varierande karaktär. Som dirigent var han den som

         ”återupptäckte” Johann Seb. Bachs Matteuspassion och som Generalmusik-

         direktor i Berlin och därmed som ledare för Domkyrkokören den som

         skapade en lång rad verk för blandad kör a cappella.

         August Söderman brukar anses ha varit den svenska nationalromantikens

         största namn. Även han levde ett kort men intensivt liv som han till stor del

         ägnade teatermusik, els som kapell- eller kormästare och dels som kompositör.

         De Andeliga sångerna, som han tillägnade Filharmoniska Sällskapet i Upsala

         tillhör de svenska klassikerna inom körmusiken.

 

       Mendelssohn-Bartholdy:      Der 100. Psalm  Jauchzet dem Herrn

                                                             för åtta-stämmig blandad kör a cappella

                                                             Ehre sei Gott in der Höhe  för dubbelkör

 

                                                             Ur sonat i g-moll för orgel

 

         Bruckner:                                  Vexilla regis

                                                             Christus factus est

 

                                                             Präludium C-dur  (för orgel)

 

                                                             Locus iste

                                                             Os justi

 

         Söderman:                                Andeliga sånger

                                                             KyrieAgnus Dei – Jesu ChristeDomine

                                                             Benedictus – Virgo gloriosa – Osanna

 

         Medverkande: Malmö Kammarkör och organisten Alexander Lundberg.

         Dirigent: Dan-Olof Stenlund

 

Høje Taastrup, Danmark, måndagen den 17 november kl. 19.30

 

        Programmet upptar profana verk av Orlando di Lasso. Claude Debussy, Wilhelm

         Peterson-Berger, Luigi Dallapiccola, samt folkvisesättningar av Hugo Alfvén

         och arrangemang av Kjell Edstrand m.fl av Bellman- och Taube-visor.

         Orlando di Lasso var en av de första i ordets rätta mening internationella ton

         sättarna, som utan svårighet rörde sig i franska-, tyska- och italienska samman-

         hang. På programmet står bl.a. den berömda Matona mia cara.

         Claude Debussys enda verk för a cappella-kör, Trois chansons till texter av

         Charles d’Orléans, och Luigi Dallapiccolas två körer för olyckligt gifta kvinnor

         resp. olyckligt gifta män tillhör båda a cappella-litteraturens storverk      

 

        di Lasso:             Fyra madrigaler

                                           Audite nova – Matona mia caraIe l’ayme bien -                                               

                                           Quand mon mari veint de dehors    

         Debussy:           Trois chansons

                                           Dieu! qu’il la fait bon regarder

                                           Quant j’ay ouy le tabourin sonner

                                           Yver. vous n’estes qu’un villain

         Bellman:            Joakim uti Babylon - Vila vid denna källa - Ur vägen! –

                                           Bort allt vad oro gör

         Taube:                Fyra visor i arr. av Kjell Edstrand

                                           Fritiof Anderssons paradmarsch

                                           Så skimrande var aldrig havet

                                           Vidalita

                                           Fritiof och Carmencita

         Alfvén:                   Anders han var en hurtiger dräng -

                                          Stemning – Aftonen – Roslagsvår

         Peterson-Berger:Album  op.11  Åtta sånger

                                           Stemning – I Fyrreskoven – Ved havet –

                                           FjeldestiVesleblommeKillebukken

                                           Lokkeleg – ”Dans” ropte Felen

         Dallapiccola:    Sei cori di Michelangelo Buonarroti il Giovane

                                           Il Coro delle Malmaritate

                                           Il Coro dei Malammogliati

 

         Medverkande: Malmö Kammarkör, Kjell Edstrand, piano

           Dirigent: Dan-Olof Stenlund

 

Malmö KammarKör´s

40:e år med

Advents- och julsånger

 

         Lördagen den 6 december

 

         Mathildenborgs vårdhem, kl. 11.00

         St. Andreas’ kyrka, kl. 15.00

         Hässleholms kyrka, kl. 19.00

 

       Söndagen, den 7 december

 

         Helgeandskyrkan i Lund, kl. 15.00

         Sofia Albertina kyrka  i Landskrona, kl. 18.00

 

       Måndagen, den 8 december

 

         Dalby kyrka, kl. 19.00

 

         Medverkande: Malmö Kammarkör

         Organisterna Anders Johnsson (St. Andreas’ kyrka), Birgitta Roslund

         (Hässleholms kyrka), Larsåke  Sjöstedt (Helgeandskyrkan i Lund och

         Dalby kyrka) och Dag Videke (Sofia Albertina kyrka i Landskrona).

         Dirigent: Dan-Olof Stenlund

 

 

Malmö Konserthus, tisdagen den 9 december kl. 19.00

 

       Kammarkonsert med verk av Johannes Brahms och Olof Lindgren.

         Olof Lindgren har genom åren tagit ett friskt initiativ när han komponerat

         solo-konserter för en rad instrument – violin, viola, cello, , oboe/oboe d’amore

         och eng. horn, piano, trombon, fagott och horn – där han i stället för orkester

         använt sig av blandad kör som medspelare/ackompanjatör De två sistnämnda

         konserterna framförs vid denna konsert med Annika Amundsen och Henrik Halén

         som solister på fagott resp horn.

 

         Brahms:        Pianokvintett f-moll

                                 Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen Op 74:2

                                 för blandad kör a cappella

 

         Lindgren:      Capriccio e Epilogo för valthorn och blandad kör

                                 Samspråk för fagott och blandad kör

 

         Medverkande: Marika Fältskog och Jörgen Svensson, violin, Lukasz Lisowski,

         viola, Samuli Örnströmer, cello, Niklas Sivelöv, piano, Malmö Kammarkör,

         Henrik Halén, horn och Annika Amundsen, fagott.

         Dirigent: Dan-Olof Stenlund

 

 

        

        

        

        

På krokiga vägar från Bellman till Taube

Dan-Olof Stenlund prisad

Medaljen för Tonkonstens Främjande är Akademiens främsta utmärkelse. Sedan 1945 har medaljen delats ut vid Akademiens högtidssammankomster till högt förtjänta personer för betydande insatser i svenskt musikliv.

Laudi