Malmö Kammarkör

       Framträdanden under senhösten 2014

 

Høje Taastrup, Danmark, måndagen den 17 november kl. 19.30

 

        Programmet upptar profana verk av Orlando di Lasso. Claude Debussy, Wilhelm

         Peterson-Berger, Luigi Dallapiccola, samt folkvisesättningar av Hugo Alfvén

         och arrangemang av Kjell Edstrand m.fl av Bellman- och Taube-visor.

         Orlando di Lasso var en av de första i ordets rätta mening internationella ton

         sättarna, som utan svårighet rörde sig i franska-, tyska- och italienska samman-

         hang. På programmet står bl.a. den berömda Matona mia cara.

         Claude Debussys enda verk för a cappella-kör, Trois chansons till texter av

         Charles d’Orléans, och Luigi Dallapiccolas två körer för olyckligt gifta kvinnor

         resp. olyckligt gifta män tillhör båda a cappella-litteraturens storverk      

 

        di Lasso:             Fyra madrigaler

                                           Audite nova – Matona mia cara – Ie l’ayme bien -                                               

                                           Quand mon mari veint de dehors    

         Debussy:           Trois chansons

                                           Dieu! qu’il la fait bon regarder

                                           Quant j’ay ouy le tabourin sonner

                                           Yver. vous n’estes qu’un villain

         Bellman:            Joakim uti Babylon - Vila vid denna källa - Ur vägen! –

                                           Bort allt vad oro gör

         Taube:                Fyra visor i arr. av Kjell Edstrand

                                           Fritiof Anderssons paradmarsch

                                           Så skimrande var aldrig havet

                                           Vidalita

                                           Fritiof och Carmencita

         Alfvén:                   Anders han var en hurtiger dräng -

                                          Stemning – Aftonen – Roslagsvår

         Peterson-Berger:Album  op.11  Åtta sånger

                                           Stemning – I Fyrreskoven – Ved havet –

                                           På Fjeldesti – Vesleblomme – Killebukken –

                                           Lokkeleg – ”Dans” ropte Felen

         Dallapiccola:    Sei cori di Michelangelo Buonarroti il Giovane

                                           Il Coro delle Malmaritate

                                           Il Coro dei Malammogliati

 

         Medverkande: Malmö Kammarkör, Kjell Edstrand, piano

           Dirigent: Dan-Olof Stenlund

 

Malmö KammarKör´s

40:e år med

Advents- och julsånger

 

         Lördagen den 6 december

 

         Mathildenborgs vårdhem, kl. 11.00

         St. Andreas’ kyrka, kl. 15.00

         Hässleholms kyrka, kl. 19.00

 

       Söndagen, den 7 december

 

         Helgeandskyrkan i Lund, kl. 15.00

         Sofia Albertina kyrka  i Landskrona, kl. 18.00

 

       Måndagen, den 8 december

 

         Dalby kyrka, kl. 19.00

 

         Medverkande: Malmö Kammarkör

         Organisterna Anders Johnsson (St. Andreas’ kyrka), Birgitta Roslund

         (Hässleholms kyrka), Larsåke  Sjöstedt (Helgeandskyrkan i Lund och

         Dalby kyrka) och Dag Videke (Sofia Albertina kyrka i Landskrona).

         Dirigent: Dan-Olof Stenlund

 

 

Malmö Konserthus, tisdagen den 9 december kl. 19.00

 

       Kammarkonsert med verk av Johannes Brahms och Olof Lindgren.

         Olof Lindgren har genom åren tagit ett friskt initiativ när han komponerat

         solo-konserter för en rad instrument – violin, viola, cello, , oboe/oboe d’amore

         och eng. horn, piano, trombon, fagott och horn – där han i stället för orkester

         använt sig av blandad kör som medspelare/ackompanjatör De två sistnämnda

         konserterna framförs vid denna konsert med Annika Amundsen och Henrik Halén

         som solister på fagott resp horn.

 

         Brahms:        Pianokvintett f-moll

                                 Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen Op 74:2

                                 för blandad kör a cappella

 

         Lindgren:      Capriccio e Epilogo för valthorn och blandad kör

                                 Samspråk för fagott och blandad kör

 

         Medverkande: Marika Fältskog och Jörgen Svensson, violin, Lukasz Lisowski,

         viola, Samuli Örnströmer, cello, Niklas Sivelöv, piano, Malmö Kammarkör,

         Henrik Halén, horn och Annika Amundsen, fagott.

         Dirigent: Dan-Olof Stenlund

 

 

        

        

        

        

På krokiga vägar från Bellman till Taube

Dan-Olof Stenlund prisad

Medaljen för Tonkonstens Främjande är Akademiens främsta utmärkelse. Sedan 1945 har medaljen delats ut vid Akademiens högtidssammankomster till högt förtjänta personer för betydande insatser i svenskt musikliv.

Laudi