Med stöd av Malmö Kulturnämnd

 

"Begrunda noga vad texten vill förmedla.
Skapa en bild av det i ert inre.
Stig sedan in i bilden och bli ett med den.
Först då är ni mogna att möta musiken. "

På krokiga vägar från Bellman till Taube

Dan-Olof Stenlund prisad

Medaljen för Tonkonstens Främjande är Akademiens främsta utmärkelse. Sedan 1945 har medaljen delats ut vid Akademiens högtidssammankomster till högt förtjänta personer för betydande insatser i svenskt musikliv.

Laudi