top of page

Advents- och Julsånger sedan 1975

När Malmö Kammarkör på hösten 1975 bildades, var det en samling  sångare från hela Skåne, plus någon Hallänning, som skulle komma att utgöra Malmö kammarkör.

Det gällde att sammanställa en repertoar som skulle svetsa samman denna grupp om 28 sångare till en skönt klingande helhet. Eftersom Adventstiden och den därpå följande jultiden ingick i den första terminens arbete, var det

naturligt att sammanställa ett program med advents- och julsånger.

Lika naturligt var det att jag, som sedan 15-års åldern arbetat med körer i min hemstad Skellefteå och under studietiden i Stockholm, nu skulle finna den lämpliga repertoaren bland de sånger som jag sjungit i min Fars kyrko-körer och senare själv arbetat med i egna ensembler, sådana som KFUM:s Kammarkör och KFUM-kören i Stockholm och alla körerna under mina år som kyrkomusiker i Engelbrekts församling i Stockholm.

Det blev alltså ett program med riktiga julsånger, med  innehållslig kärna i det kristna julbudskapet, sånger som genom århundraden varit centrala i europeiskt julfirande.

I och med det första framförandet av detta program i St. Andreas’ kyrka ”lördagen före andra söndagen i advent” blev detta något som redan från början varmt uppskattades av de malmöitiska åhörarna och sedan spred sig som en årlig tradition i St. Andreas kyrka och i hela landskapet.

Malmö Kammarkör har framfört samma program ”lördagen före andra söndagen i advent”. varje år sedan 1975, med uppehåll för Coronapandemin 2020.

Detsamma gäller det sjungande som förekommer i en rad av våra andra trogna kyrkor kring samma helg.


Vår inspelade BIS-CD i St. Andreas’ kyrka 1980 finns till försäljning i samband med våra framföranden och kan även beställas här genom  hemsidan.


Dan-Olof Stenlund

_DSC8936.jpg
bottom of page