top of page

Vår musik

Sedan starten har Malmö Kammarkör framfört mera än tusen konserter och repertoaren spänner över ett mycket brett register. Kören repeterar kontinuerligt och framför både äldre och nyare musik dels hemma i Malmö, dels på många andra platser inom- och utomlands.
Det senaste året kan nämnas att kören framträtt vid ett tjugotal skiftande konserter med musik av bland andra Otto Olsson, Frank Martin, Francis. Poulenc, Wolfgang Amadeus Mozart och Johannes Brahms. Av de två sistnämnda kompositörerna fick kören förmånen att framföra de undersköna verken Requiem för soli, kör och orkester resp. Ein deutsches Requiem i den så kallade Londonversionen för soli, kör och fyrhändigt piano.
Det mesta av körens repertoar är ämnat för kyrkorummet och framförs som kyrkokonserter men även profana konserter framförs några gånger om året. Malmö Live och Palladium är återkommande konsertplatser för körens profana program.
En inspelning av Otto Olsson-musik påbörjades precis innan pandemin tog fart och inspelningarna kommer att fortsätta så snart det åter gives möjlighet.
En av körens verkliga följeslagare är utan tvivel Johann Sebastian Bach vars Matteuspassion kören framförde 40 år i rad i Malmö och vid ett stort antal tillfällen i Köpenhamn, Lund, Helsingborg och Kristianstad. Under senare år har hans musikantiska motetter varit verk som kören mer än gärna återkommit till.

MKK_Manskör_Palladium.jpg

Petersson-Berger-program  på Palladium i Malmö

2018_Malmø_Kammerkor-Jesuskirken.jpg

Bachmotetter i Jesuskirken, Köpenhamn

_DSC9193_edited.jpg
bottom of page