top of page

om oss

KÖREN

_DSC8871.jpg
_DSC9256_edited.jpg
_DSC9334.jpg

Malmö Kammarkör bildades 1975
av Professor Dan-Olof Stenlund. Sedan dess har kören genomfört närmare 1000 konserter, framträtt i radio och TV, både i Sverige och utomlands, samt gjort många skivinspelningar. Kören kan se tillbaka på en intensiv snart 50-årig verksamhet med otaliga konserter och många turnéer, förutom i Sverige även i Israel, USA och flertalet europeiska länder.

Från starten 1975 har kören sjungit advents- och julsånger, där kyrkorna ofta varit överfulla och åhörarna köat timmar i förväg för att försäkra sig om sittplatser. Malmö Kammarkör har under 40 år i obruten följd framfört J. S. Bachs Matteuspassion. Under många år har kören fått i uppdrag att sjunga tillsammans med Malmö Symfoniorkester.

Kören har också fungerat i debutkonserter där unga dirigenter gjort sina professionella debuter. Kören har genom åren gjort en lång rad uruppföranden av musik – Dels sådan som gjorts på uppdrag av olika institutioner, dels sådan som varit en följd av att verk tillägnats Malmö Kammarkör och/eller dess dirigent Dan-Olof Stenlund.

DIRIGENTEN

_MG_3852_edited.jpg
_DSC9008.jpg

Enligt Dan-Olof Stenlund, körens grundare och dirigent, ligger körens styrka i dess förmåga till inlevelse. För att kunna leva sig in i en tondikt måste man börja med det allra viktigaste; att ge sig hän åt texten och noga begrunda vad den vill förmedla. Dan-Olof Stenlund inspirerar sina sångare med att säga så här:

”Begrunda noga vad texten vill förmedla. Skapa en bild i ert inre. Stig sedan in i den bilden för att bli ett med den. Först då är ni mogna att möta musiken.”

Dan-Olof Stenlund är en av Sveriges främsta och mest personliga körledarprofiler. Med körer som KFUM-kören i Stockholm, KFUM:s Kammarkör, Uppsala Akademiska Kammarkör, körerna i Engelbrektskyrkan, Malmö Symfoniorkesters kör och det ”egna instrumentet” Malmö Kammarkör har han i dryga 55 år skapat musik med uttryck och stor innerlighet.

Utöver arbetet med sina egna körer har Dan-Olof fungerat som gästdirigent för radiokörerna i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Bryssel och en rad andra körer i de nordiska länderna, Tyskland, Israel, Spanien och Schweiz.

Dan-Olof Stenlund har en rad hedersbetygelser och belöningar. Han är hedersmedlem i Les Amisde Francis Poulenc (1975), medlem av Kungliga Musikaliska Akademien sedan 1978. Ridder af Dannebrogenordenen (1987). 2011 mottog han Kungliga Musikaliska Akademiens högsta utmärkelse "Litterus et artibus", Medaljen för Tonkonstens främjande.

bottom of page