top of page
Om "otto olsson-orgeln"
från stockholm

Limhamns kyrka har nyligen begåvats med en nygammal orgel med ett särskilt stort kulturhistoriskt och kulturmusikaliskt värde.

Orgeln är nämligen hitflyttad från Kungliga Musikaliska Akademien vid Nybrokajen i Stockholm där alla Sveriges blivande organister utbildats från 1877 fram till mitten av 1960-talet, då Kungliga Musikhögskolan etappvis flyttade sin verksamhet till Valhallavägen. Legendariska orgelprofessorer som Gustaf Mankell, Gustaf Hägg, Otto Olsson och Alf Linder har undervisat på den.
Även i litteraturen finns den omnämnd ofta i kompositörers och musikers biografier, men även i Strindbergs novell Den romantiske klockaren på Rånö, när kandidaten genomför sitt inträdesprov.

Orgeln är ursprungligen byggd 1867 av Per Larsson Åkerman, Stockholm. Orgelidealet och den tekniska utvecklingen förändrades dock snabbt vid sekelskiften 1900 varefter orgeln byggdes om och utvidgades 1912.
År 1926 utnämndes läraren i harmonilära och organisten i Gustaf Vasa kyrka, Otto Olsson, som professor och verkade som sådan fram till sin pensionering 1945.

 

Otto Olssons betydelse för svensk kyrkomusik är oöverträffad och han var dessutom sin tids främste orgelexpert. Efterhand utökades akademiorgeln till mer än dubbla stämantalet och kom att ses som "Otto Olsson-orgeln".

Efter att orgelundervisningen flyttat till lokalerna på Valhallavägen lämnades orgeln kvar och kom att bli en del av Musikaliska Akademins bibliotek. I samband med att lokalerna vid Nybrokajen skulle tas i anspråk av Rikskonserter var man tvungen att avlägsna orgeln och lagra den. Året var 1996. Den kom sedan att magasineras i en lada i Västergötland och såldes för en symbolisk summa till Åkerman & Lunds orgelbyggeri.

Parallellt pågick en process i Limhamns kyrka, där det sedan länge hade påtalats att den dåvarande orgeln

hade stora brister och behövde bytas ut. Lunds stifts orgelsakkunnige Anders Johnsson engagerade sig i saken och såg en möjlighet att köpa loss "Otto Olsson"-orgeln från Åkerman & Lunds orgelbyggeri.

Under 2018 påbörjades restaurering och uppsättning i Limhamns kyrka

Om Otto Olsson

(1879 - 1964)

Otto Olsson var en produktiv tonsättare och hans orgel- och körverk tillhör idag standardrepertoaren.

Olssons kompositioner kännetecknas av en välutvecklad kontrapunkt med intrikata stämmor i senromantisk stil. Olssons rika produktion inkluderade över 70 körsånger, bl.a, den välkända Advent och sex Latinska hymner som utkom 1919. Han komponerade även för orkester och här märks framför allt hans Te Deum, som framfördes första gången 1910 och blev så populärt att det framfördes över 100 gånger under hans livstid - även utomlands.

inspelning

I samband med ovanstående har Malmö Kammarkörs konstnärlige ledare, prof em. Dan-Olof Stenlund

förslagit att Malmö Kammarkör skall göra en skivinspelning av Otto Olsson-musik i Limhamns kyrka där den nygamla orgeln bildar ramen.
En omfattande inspelning kommer att ske under våren 2023.
Vid tiden för utgivning kommer en releasekonsert att hållas och vi ber att få återkomma om datum för denna.

bottom of page