top of page

Helgmålskonsert
Annerstads kyrka 

Ljungby församling

Lördag 23 mars 2024

kl 18.00

Musik av Otto Olsson;

Advent

Gammal julvisa

Canticum Simeonis

Jesu dulcis memoria

Orgelsolo
 

Psalmsång

Altartjänst

Psalmsång
 

Aeterne Rex altissime

Davids 121 Psalm

bottom of page