top of page

UNDRENS TID ÄR INTE FÖRBI

Bachs Matteuspassion - 40 år i rad med Malmö Kammarkör
och Dan-Olof Stenlund - en tradition värd att kämpa för.

 

Det började 1978 - med en rubrik i Sydsvenskan (Carl-Håkan Larsén):

Bachs Matteuspassion för första gången i Malmö, minst sagt förvånande. Nu har ett framförande kommit till stånd på initiativ av en enskild kör och en dirigent som professor Dan-Olof Stenlund. Och han fortsätter - framförandet sker på svenska - en markering av budskapet. Det får sin sanna skärpa från första körsatsens märgfulla tyngd till slutsatsens förtröstansfulla sorg nära fyra timmar senare.

I Kvällsposten skriver KA Thunander: Stenlunds initiativ borde innebära ett liknande traditionsbygge som han tidigare tog över i Engelbrektskyrkan i Stockholm. Villkoren för detta lägger dock ett stort ansvar på Malmökyrkorna att tillvarata Stenlunds unika uttolkarförmåga.

Det kanske man inte riktigt har gjort. Johanneskyrkans kyrkoherde och församling gav sitt stöd till framförandena där under åren 1978 – 1999. Så har också Slottsstadens kyrkoherde och församling gjort, men ansvaret för finansieringen har alltid burits av kammarkören - vilket inneburit vissa år med ekonomiska underskott trots stöd från stiftelser och donatorer.

Och så kommer naturligtvis frågan - varför skapa en tradition med 250-årig musik? Jo, kan man kort konstatera, inget passionsverk har hittills överträffat Bachs.

 

De första årens recensioner är superlativa:

I Arbetet skriver Bengt Edlund: Större än storleken är känslornas rikedom och djup. Med förkrossande verkan klingar inledningskören och slutkören. Upprört skallar folkets rop. I koralerna talar bitter sorg, trosvisshet och förtröstan. Hur underbart och skiftande tolkas inte händelserna i arior och berättande recitativ.

Hans Hellsten i Helsingborgs Dagblad: - Bachs musik är storslagen och har betydligt större psykologisk skärpa i textutläggningen än många operor… Det var fyra av mina bäst tillbringade timmar det sista året.

I Arbetet skriver en djupt berörd Olle Svenning/Röde Orm: Bachs väldiga Matteuspassion mullrade, smekte, fyllde och nästan sprängde Johanneskyrkan på långfredagen. Jag hade aldrig kunnat drömma om att denna kyrka, så obehagligt förknippad med skoltidens knarriga morgonböner, skulle kunna förvandlas till ett tempel för storslagna musikupplevelser. Bach hade den mest avancerade hjälp med tolkning och framförande som tänkas kan: Malmö Kammarkör, enligt sakkunskapen en av världens främsta ledd av den geniala Dan-Olof Stenlund. Jag missbrukar inte superlativen.

Och fortfarande 1990 - Bengt Edlund i Arbetet: Hans uppläggning förenar stramhet med utomordentlig skärpa i uttrycket. Koralernas harmoniska under formas med genial musikalisk regi att förmedla textinnehållet, och de stora körsatserna – dramatiska utbrott eller sublima sammanfattningar – får enorm kraft.


Naturligtvis diskuterar man - varför på svenska? Liksom reformationen under reformationsåret 2017 lyfts fram som en sedan 500 år pågående process skulle man kanske kunna betrakta det mångåriga framförandet av Matteuspassionen på svenska som en del i den processen. Dan-Olof Stenlund säger - det är ett musikdrama som skall förstås spontant av den som lyssnar. En annan kommentar - För Dan-Olof Stenlund är långfredagskvällen minst lika mycket gudstjänst som konsert. Därför framför han alltid verket på svenska. Och så här säger Ingrid Tobiasson - altsolist sedan många år - Dan-Olof Stenlund är min musikaliska mentor och han lade grunden för hela mitt sätt att se på musik. Det handlar bl.a. om hur nära förbundna musik och text är. I Matteuspassionen bär ju texten och musiken tillsammans fram budskapet och så fungerar det i opera också.

 

Och så traditionen: Så här yttrar sig DOS i en intervju med Alexander Agrell - Det har blivit en slags drog. Jag undrar om det egentligen finns något som går upp emot det här verket.  Det bara växer och växer och man hittar ständigt nya nyanser. Och när slutkören klingat ut längtar jag bara efter att få ta alltihop från början igen.

 

År 1964 tillträdde Dan-Olof Stenlund tjänsten som kyrkomusiker i Engelbrekts församling i Stockholm. Han var då 27 år gammal och tog över en mångårig tradition att framföra Bachs Matteuspassion på långfredagen. Tio år senare tillträdde han tjänsten som professor i kördirigering vid det Kongelige Musikkonservatorium i Köpenhamn och bildade år 1975 Malmö Kammarkör. Med denna ensemble utbyggd med några fler sångare genomförde han för första gången Matteuspassionen i Malmö 1978 och sedan dess har det fortsatt. De första tjugoett åren i St Johannes kyrka i Malmö och därefter i St Andreas kyrka i Malmö samt Lunds domkyrka. Några år har man också genomfört verket i Helsingborg, Kristianstad och Köpenhamn. I år blir det alltså det fyrtionde året i följd och samma år fyller Dan-Olof 80 år. I över 50 år har han sålunda framfört Matteuspassionen, som genom F Mendelssohns återuppförande gjorde verket känt för närmare 200 år sedan. Detta är en prestation som helt bygger på DOS levande engagemang och personliga strävan samt hans förmåga att knyta musiker och sångare till sig för att kunna framföra verket utifrån sin musikaliska vilja till gestaltning av detta kyrkohistoriens antagligen största verk.

Göran Levin, bas II i MKK

bottom of page